ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  A' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2013 - 2014

 

Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ  Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ  Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ  ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ  Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ Α.Ο. Η ΘΗΒΑ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ  Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ  Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ  Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

                 
ΣΑ  28 / 09 / 2013 ΣΑ  11 / 01 / 2014       ΣΑ  05 / 10 / 2013 ΣΑ  18 / 01 / 2014    
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 16η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 17η
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ 0 - 3 0 - 3   Α.Ο. Η ΘΗΒΑ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 3 - 0 3 - 3
Α.Ο. Η ΘΗΒΑ Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 3 - 0 1 - 1   ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ 6 - 1 1 - 0
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1 - 0 0 - 6   Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 2 - 0 2 - 2
Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ 2 - 2 3 - 0 αα   Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 - 0 1 - 3
Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 1 - 1 1 - 2   Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 0 - 2 0 - 3 αα
Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ 3 - 1 0 - 3   ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1 - 1 1 - 0
Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 3 - 0 0 - 4   Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 1 - 0 1 - 0
Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 2 - 1 1 - 1   ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 0 - 4 0 - 3
               
ΣΑ  12 / 10 / 2013 ΣΑ  25 / 01 / 2014       ΣΑ  19 / 10 / 2013 ΣΑ  01 / 02 / 2014    
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 3η 18η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 4η 19η
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ 0 - 1  2 - 1   Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 1 - 2 1 - 0
Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Α.Ο. Η ΘΗΒΑ 1 - 4  0 - 5   Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 2 - 2 0 - 2
Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ 2 - 3  0 - 2   Α.Ο. Η ΘΗΒΑ Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2 - 2 0 - 0
Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 2 - 1  1 - 3   ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3 - 3 3 - 1
Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 0 - 0  3 - 1   Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 0 - 0 1 - 2
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ 3 - 0 3 - 0 αα   Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1 - 4 0 - 2
Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 2 - 1  1 - 0 Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 3 - 2 0 - 3 αα
Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 3 - 2  1 - 1   ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ 2 - 2 2 - 1
               
ΚΥ  27 / 10 / 2013 ΣΑ  08 / 02 / 2014       ΣΑ  02 / 11 / 2013 ΚΥ  16 / 02 / 2014    
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 5η 20η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 6η 21η
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 0 - 0 2 - 2   Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 2 - 0 2 - 1
Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 2 - 1 1 - 2   Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 5 - 0 2 - 1
Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ 0 - 0 0 - 2   Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 1 - 0 2 - 3
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Ο. Η ΘΗΒΑ 1 - 1 1 - 1   Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1 - 3 1 - 4
Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ 2 - 1 0 - 1   Α.Ο. Η ΘΗΒΑ ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 4 - 0 3 - 0
ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 2 - 2 0 - 1   ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ 3 - 4 2 - 0
Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2 - 0 2 - 1   Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 0 - 2 2 - 1
Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 0 - 5 0 - 3 αα   Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ 5 - 0 3 - 0 αα
               
ΣΑ  09 / 11 / 2013 ΚΥ  23 / 02 / 2014       ΣΑ  16 / 11 / 2013 ΣΑ  01 / 03 / 2014    
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 7η 2   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 8η 2
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 0 - 1 0 - 3   Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 1 - 0 1 - 3
Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 3 - 0 1 - 2   Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 2 - 1 1 - 4
Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 4 - 1 1 - 0   Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 2 - 0 2 - 1
ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 0 - 2 2 - 3   Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ 0 - 0 2 - 2
Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ 1 - 0 1 - 0   Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 0 - 1 1 - 0
ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Α.Ο. Η ΘΗΒΑ 1 - 1 2 - 2   Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ 3 - 0 3 - 0 αα
Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ 1 - 2 0 - 3 αα   Α.Ο. Η ΘΗΒΑ Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4 - 1 2 - 1
Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 4 - 0 0 - 1   ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 3 - 1 3 - 2
               
ΣΑ  23 / 11 / 2013 ΣΑ  08 / 03 / 2014       ΣΑ  30 / 11 / 2013 ΣΑ  15 / 03 / 2014    
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 24η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 10η 25η
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 0 - 1  0 - 3   ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 1 - 1  0 - 2
ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 1 - 2  0 - 3   Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ 5 - 2 1 - 1
Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3 - 0  0 - 3   Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 1 - 0  1 - 4
ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 2 - 0  2 - 0   Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ 5 - 0 3 - 0 αα 
Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 0 - 5 0 - 3 αα   Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 3 - 1 0 - 4
Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 1 - 0  2 - 2   Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 1 - 0 2 - 0
Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ 2 - 0  0 - 1   Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ 0 - 2 0 - 1
ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ Α.Ο. Η ΘΗΒΑ 1 - 1  1 - 1   Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ Α.Ο. Η ΘΗΒΑ 1 - 1  2 - 3
               
KY  08 / 12 / 2013 ΣΑ  22 / 03 / 2014       ΣΑ  14 / 12 / 2013 ΣΑ  29 / 03 / 2014    
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 11η 26η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 1 27η
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ

0 - 0

 0 - 0   ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ  3 - 0  0 - 3
ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

4 - 0

2 - 1   Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ  6 - 0 3 - 0 αα
Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

0 - 7

0 - 3 αα   ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  2 - 3  2 - 3
Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

0 - 0

 1 - 1   Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ  5 - 1  0 - 0
Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

2 - 0

 0 - 0   Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ  0 - 1  0 - 2
ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

3 - 1

 2 - 1   Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Ο. Η ΘΗΒΑ  0 - 2  1 - 2
Α.Ο. Η ΘΗΒΑ Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

2 - 0

 1 - 2   Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ  0 - 2  2 - 1
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ

1 - 4

 4 - 1   Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ  2 - 0  2 - 0
               
ΣΑ  21 / 12 / 2013 ΣΑ  05 / 04 / 2014       ΣΑ  28 / 12 / 2013 ΣΑ  12 / 04 / 2014    
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 13η 28η   Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 14η 29η
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ  8 - 1 3 - 0 αα   Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ  1 - 1  1 - 2
Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ  2 - 0  0 - 3   Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ  0 - 3 αα 0 - 3 αα
Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ  3 - 0  2 - 1   ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ  1 - 2  3 - 3
ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ  5 - 1  2 - 0   Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ Α.Ο. Η ΘΗΒΑ  2 - 1 1 - 3
Α.Ο. Η ΘΗΒΑ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 2 - 2  1 - 3   ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ  0 - 3  0 - 3
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ  1 - 3  3 - 2   Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ  3 - 1  5 - 0
Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ  0 - 3  2 - 2   Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ  1 - 0  1 - 3
Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ  1 - 2  1 - 2   Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ  0 - 0  2 - 0
               
ΣΑ  04 / 01 / 2014 Μ.ΤΕ  16 / 04 / 2014              
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η 15η 30η          
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 3 - 0 2 - 2          
ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  4 - 1 0 - 3 αα          
Α.Ο. Η ΘΗΒΑ Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ 3 - 0 αα 3 - 0 αα          
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ ΝΕΟΣ Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ  2 - 2 0 - 0          
Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΙΟΥ  2 - 3 1 - 5          
Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ  3 - 1 3 - 1          
Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  0 - 2 0 - 1          
Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ  3 - 1 2 - 0          

 

 

Τ Ε Λ Ι Κ Η   Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

 

 

Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΩΝ.

ΒΑΘΜΟΙ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Τ Ο Σ Ε Κ Τ Ο Σ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠ.

ΗΤΤΕΣ

ΤΕΡΜ.

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠ.

ΗΤΤΕΣ

ΤΕΡΜ.

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠ.

ΗΤΤΕΣ

ΤΕΡΜ.

1.

 Α.Σ.Α. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 30 76 24 4 2 78 - 19 15 - - 46 - 11 9 4 2 32 - 8

2.

 ΕΝΩΣΗ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ 30 71 23 4 3 71 - 30 11 3 1 43 - 16 12 1 2 28 - 14

3.

 Α.Ο. Η ΘΗΒΑ 30 57 15 12 3 65 - 30 10 5 - 40 - 13 5 7 3 25 - 17

4.

 Π.Α.Σ. ΚΙΘΑΙΡΩΝ  ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 30 52 15 7 8 51 - 38 9 3 3 30 - 12 6 4 5 21 - 26

5.

 ΝΕΟΣ  Π.Α.Ο. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 30 50 14 8 8 51 - 30 7 4 4 27 - 12 7 4 4 24 - 19

6.

 Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 30 48 14 6 10 51 - 33 9 3 3 30 - 13 5 3 7 21 - 20

7.

 Α.Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ  ΔΙΣΤΟΜΟΥ 30 45 14 3 13 37 - 43 9 1 5 22 - 16 5 2 8 15 - 27

8.

 Α.Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 30 43 12 7 12 43 - 39 7 5 4 26 - 12 5 2 7 17 - 27

9.

 Α.Ε. ΔΗΛΕΣΙΟΥ 30 40 11 7 12 40 - 38 8 4 3 25 - 11 3 3 9 15 - 27

10.

 Α.Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ 30 39 11 6 13 37 - 37 8 3 4 22 - 13 3 3 9 15 - 24

11.

 Α.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 30 38 11 5 14 45 - 47 9 2 4 31 - 14 2 3 10 14 - 33

-.

 Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΛΕΥΚΤΡΩΝ 30 38 11 5 14 40 - 48 5 3 7 20 - 21 6 2 7 20 - 27

13.

 Α.Ο. ΠΛΑΤΑΙΩΝ 30 35 9 8 13 38 - 41 6 3 6 25 - 15 3 5 7 13 - 26

14.

 Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 30 28 8 4 18 35 - 62 3 3 9 17 - 35 5 1 8 18 - 27

15.

 ΔΟΞΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ / ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ 30 9 2 3 25 27 - 75 2 3 10 17 - 30 - - 15 10 - 45

16.

 Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ 30 -2 1 1 28 7 - 106 1 - 14 4 - 47 - 1 14 3 - 59

 

         Η ομάδα της ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΑ  έχει ένα μηδενισμό και -2 βαθμούς λόγω μη καθόδου σε ένα παιγνίδι καθώς και -2 στο επόμενο πρωτάθλημα .         

         Η ομάδα του Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟΥ  έχει τρεις μηδενισμούς και -6 βαθμούς λόγω μη καθόδου σε τρία συνεχόμενα παιγνίδια καθώς και -6 στο επόμενο πρωτάθλημα .

         Οι  ομάδες  που  τερμάτισαν  στην  13η , 14η , 15η και 16η  θέση  της  βαθμολογίας  υποβιβάζονται  απ' ευθείας  στην  Β' Κατηγορία  Βοιωτίας.